Foto Marek Frátrik :

Tipy

Chov

Colorado Kid v chove náhradou za Camilla

Odporúčame

Kozmetické prístroje od Proskin Solution s.r.o. dixo.sk a dixo.cz

Binteko Fairbot : Facebook : Youtube :

Foto Volf :